เหล็กข้ออ้อย

หมวดหมู่: เหล็กคอยล์ม้วน

คุณสมบัติของเหล็กข้ออ้อย 

เป็นเหล็กที่มีแรงยึดเกาะที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ตึกที่มีความสูงมากๆ สะพาน เขื่อน และงานก่อสร้างที่ต้องรับแรงอัดมากๆ ผิวของเหล็กจะมีลักษณะเป็นลาย เพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น ลักษณะของเหล็กข้ออ้อยต้องมีปั้งที่เท่ากันและสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มีรอยปริและแตกร้าว

30 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 2967 ครั้ง

Engine by shopup.com